Projektoví partneři

Povodí Moravy, s.p. – vedoucí partner projektu. 


Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – hlavní přeshraniční partner.


Partneři bez finanční účasti : Jihomoravský kraj, Trnavský samosprávny kraj