Cíle projektu

Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř. km 76 po soutok Moravy s Dyjí umožní jediný přístup v době povodní pro mechanismy správce toku nebo integrovaného záchranného systému.

Odtěžení nánosů z bermy po obou březích Moravy zvýší kapacitu koryta, umožní efektivní využití odtěženého materiálu k dorovnání hrází, zabezpečení filtrační stability těchto hrází a vytvoření azylů pro zvěř v době povodní.

Odstranění horní betonové stavby stávajícího nefunkčního jezu ř. km 76,916 výrazně zlepší průtokové poměry při povodňových situacích v úseku Lanžhotského mostu. Rovněž umožní nerušený pohyb ryb a dalších vodních živočichů a zvýší tak možnost jejich migrace.